Registr potravinových alergií
 

Popis projektu

Cílem projektu je vytvoření a následná správa registru pacientů s potravinovou alergií se získáváním statistických dat o této populaci.

Do registru budou prospektivně zařazeni pacienti Immuno-flow, s.r.o., s diagnostikovanou potravinovou alergií. Sledována budou jednak obecná data (věk, pohlaví, rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt alergických onemocnění), alergologická anamnéza (výskyt ekzému, pylových alergií včetně výsledků alergologického vyšetření, astmatu, jiných alergií) a podrobně budou analyzována data týkající se přímo potravinové alergie. Zde se jedná o spouštěcí alergen/potravinu, začátek příznaků, jejich charakter, intenzitu, množství (prahovou dávku) a způsob úpravy spouštěcí potraviny, reakci na zavedenou léčbu apod. Samostatně budou zpracovány výsledky provedených vyšetření, tedy kožních prick testů, atopy patch testů, specifických IgE proti potravinovým alergenům včetně složkových (komponentám), testu aktivace bazofilů případně expozičních testů. V případě výskytu více různých potravinových alergií budou vypracovány příslušné dotazníky pro každou z nich samostatně.

V další fázi projektu bude zahájena spolupráce s dalšími alergology z různých geografických oblastí ČR se zařazením pacientů z jejich ambulancí do registru. V této fázi budou do registru zadávána data do určité míry redukovaná s ohledem na diagnostické možnosti konkrétního alergologa. I nadále bude pokračovat zadávání dat pacientů Immuno-flow.

Doba trvání projektu je odhadována na cca 3–5 let.