Registr potravinových alergií
 

Cíle a výstupy projektu

Cíle projektu

  • Sledování souboru pacientů s potravinovou alergií – spektrum potravinových alergií, spouštěcí potraviny, prahové dávky, výskyt anafylaxe a její spouštěče, výsledky laboratorních a klinických vyšetření – mimo jiné výše specifického IgE ve vztahu k příznakům, prahovým dávkám apod.
  • Sledování výskytu IgE i non-IgE mediované potravinové alergie, sledování průběhu onemocnění (zejména v kojeneckém věku u alergie na bílkoviny kravského mléka, vejce a pšeničnou mouku).
  • Ve druhé fázi kromě výše uvedeného i získání epidemiologických dat týkajících se potravinové alergie v ČR.

Výstupy projektu

  • Spektrum potravinových alergií (zejména u dětí) v ČR, podrobný popis populace těchto pacientů.
  • Charakteristika jednotlivých skupin potravinových alergiků s možným výstupem na doporučovaná dietní opatření, značení potravin (spektrum alergenů s ohledem na geografická specifika ČR, prahové dávky jednotlivých alergenů).
  • Prostřednictvím webových stránek k projektu budou dostupná dosud zpracovaná statistická data týkající se zařazených pacientů, publikace související s projektem i podrobnější informace týkající se potravinových alergií po odbornou i laickou veřejnost.