Registr potravinových alergií
 

Úvod

Výskyt potravinové alergie v posledních letech významně stoupá, rozšiřuje se spektrum alergenů, na které pacienti reagují, stupňuje se i tíže projevů.  Závažným problémem je stále stoupající počet pacientů s tzv. multiproteinovými alergiemi, tedy alergiemi na řadu různých bílkovin živočišného i rostlinného původu, u kterých bývají klinické obtíže postihující řadu orgánových systémů (častá kombinace kožní, gastrointestinální i respirační symptomatologie) a u kterých je správné nastavení eliminační diety velmi obtížné. Ve výskytu potravinové alergie, spektru senzibilizace a typech projevů existují poměrně významné geografické rozdíly, dané mimo jiné i odlišnými stravovacími zvyklostmi v jednotlivých oblastech.

V současné době v podstatě neexistují relevantní epidemiologická data, která by popisovala výskyt a spektrum potravinových alergií v České republice. Pracoviště Immuno-flow, s.r.o., disponuje komplexním diagnosticko-terapeutickým zázemím pro péči o pacienty trpící všemi formami potravinové alergie, včetně těch nejzávažnějších. Z hlediska laboratorní diagnostiky nabízí provedení v podstatě všech uznávaných laboratorních metod (stanovení širokého spektra specifických IgE proti potravinám, stanovení specifických IgE proti složkovým alergenům jak klasickou, tak čipovou metodikou, test aktivace bazofilů…), z hlediska klinické diagnostiky pak provedení kožních prick testů standardizovaných, kožních prick testů s nativními potravinami, náplasťových epikutánních testů s potravinami a v neposlední řadě i provedení potravinových expozičních testů, včetně dvojitě slepých placebem kontrolovaných.

Soubor pacientů, klientů pracoviště Immuno-flow, je daný jednak pacienty spádovými, jednak pacienty odeslanými spolupracujícími alergology z celé ČR. Díky laboratornímu, klinickému i odbornému zázemí (letité zkušenosti zaměstnanců s problematikou potravinové alergie) je soubor pacientů v rámci ČR unikátní co do počtu potravinových alergiků a zejména co do závažnosti a spektra jejich projevů.

Projekt DAFALL je registrovaný na SÚKL pod identifikačním číslem 1409250000.